Talgupäeva uudised

Teeme Ära talgupäeva nädal saab täna hoo sisse avatalgutega Tallinna 21. Koolis

Täna lükkab Teeme Ära meeskond koos Tallinna 21. Kooli perega hoo sisse Teeme Ära talgupäeva nädalale, mis kulmineerub sel laupäeval, 7. mail peetava üle-eestilise talgupäevaga. Esmaspäeva hommikuse seisuga on talgupäevale kirja pandud juba 1828 talgut ning osalejatena on registreerunud ligi 17 000 talgulist, kirjapanek jääb avatuks reede õhtuni.


Täna pärast tundide lõppu toimuvatel avatalgutel Tallinna 21. Koolis tehakse koos 4. ja 8. klassi õpilaste, õpetajate, õpilasomavalitsuse liikmete ning vanematega haljastustöid kooli ümber ja aatriumis, samuti alustatakse koristus- ja korrastustöödega kooli raamatukogus, klassides ning mujal kooli ruumes ja territooriumil.  

Teeme Ära talgupäeva noortesuuna juht Gert Siniloo ütles, et Tallinna 21. Kooli talgutega saab hoo sisse kogu talgunädal. „Talgute ja talguliste kirjapanek on tänavu olnud varasemast veelgi aktiivsem. Kogenud talguhuntide kõrvale on lisandumas ka üha enam noori, just seetõttu otsustasime üle-eestilise talgupäeva nädala sümboolselt käima lükata koos koolinoortega,“ rääkis Siniloo. Ta lisas, et Tallinna 21. Kooli talgud on hea näide õpilaste kasvavast aktiivsusest, mis väljendub üle Eesti ka teiste koolide ja noortekeskuste tegevuses.  

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse presidendi Kristian Volohhonski sõnul on kooli talgutööd kavandatud kahele järgnevale nädalale ning talgud on ettevalmistatud peamiselt õpilasesinduse poolt. „Talgutöid teeme vabatahtliku tegevusena pärast tunde. Koolikaaslased eri klassidest koos vanemate ja vilistlastega on valmis kaasa lööma – aatriumisse tuuakse uusi taimi ja õuealale istikuid,“ rääkis Volohhonski. „Meil on suur kool ja koostegemise mõtet on juba läbi aastakümnete väljendanud ka meie kooli tunnuslaul „Pesapuu“, mille sõnu teab peast vist küll iga vilistlane.“ Tallinna 21. Koolis õpib praegu kahes vahetuses kokku 1264 õpilast. Talgute „Teeme Ära XXI“ ja ka teiste koolide talgute kohta leiab lisainfot veebist: http://talgud.teemeara.ee/events/teeme-ara-xxi  

Tänavuse talgupäeva üheks fookusteemaks on veeohutus ning praeguseks on talguveebis esitatud sooviavaldusi kokku 464 tasuta päästevahendite komplektile, et püstitada talgutel veekogu äärde veeohutuse stend. Kes soovib veel veeohutuse stendi talgukorras püsti panna, saab jätkuvalt esitada sooviavalduse päästevahendite saamiseks, ent enam ei pruugi need kohale jõuda täpselt 7. maiks. Talgutöid saab aga jätkata ka pärast üle-eestilist talgupäeva, paigaldades päästevahendid stendile lihtsalt veidi hiljem. Täpsem info päästevahendite kättesaamise ja stendi rajamise kohta aadressil www.teemeara.ee/talgujuhile/veeohutus 

Juba teist aastat saavad kõik talgulised registreerimisel endale talguhundi passi, Teeme Ära talgupäeval kaasalöömist tähistava tunnuskirja, mis avab ühtlasi juurdepääsu talgupäeva partnerite eripakkumistele. Talguhundi passi saamise juhised leiab talguveebist, samasse lisanduvad ka talgupäeva partnerite pakkumised. Muuhulgas pakub Elron passi omanikele rongisõitu talgunädalal poole hinnaga, samuti kehtib talgulistele 50% hinnasoodustus kõigil Simple Express bussiliinidel. Talguhundi passi saamise juhised ja pakkumised leiab veebist www.teemeara.ee/talgulisele/pass 

Endiselt saab kirja panna ka talguid ning registreerida end talgutel osalejana, nii et kõik inimesed, kogukonnad, asutused ja ettevõtted, kes soovivad aktiivselt kaasa lüüa 7. mail peetaval üle-eestilisel Teeme Ära talgupäeval, saavad sellest reede õhtuni märku anda talguveebis aadressil www.teemeara.ee. 

Teeme Ära talgupäev peetakse mai esimesel laupäeval, 7. mail ning iga kogukond saab ise otsustada oma talgutööd ja tegemised. Kõik eestimaalased on oodatud kirja panema plaanitavaid talguid aadressile www.teemeara.ee ning kutsuma ka teisi aktiivselt osalema. 2015. aastal korraldati üle Eesti 1808 talgut, millest võttis osa 47 136 inimest ehk 3,6% eestimaalastest. 

Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium, Päästeamet, Merekultuuriaasta 2016, Tamrex, Itella SmartPOST, Vizeum, Nordic Hotel Forum jt. 

Täpsem info: www.teemeara.ee

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
tel 534 11020, e-post tarmo@elfond.ee

Gert Siniloo, Teeme Ära talgupäeva noortesuuna juht
tel 555 35814, e-post teemearanoored@gmail.com

Maarika Paun, Tallinna 21. Kooli huvijuht
tel 528 0821, e-post Maarika.Paun@21k.ee / www.21k.ee  

Erkki Peetsalu, Teeme Ära talgupäeva meeskond, tel 501 8100, e-post erkki@maailmad.ee